Ý nghĩa logo

Hội tụ tạo giá trị - Bốn bông hoa Calla với đường nét nhẹ nhàng, sang trọng hội tụ tạo thành bản thể thống nhất. Hình ảnh của logo thể hiện được sự liên kết, thân thiện qua đó tôn vinh giá trị gắn kết nội bộ, sẻ chia lợi ích và khó khăn để cùng nhau tạo nên tập thể phát triển, vững mạnh